Agile – zwinne (ang. agile) podejście do tworzenia oprogramowania. Pozwala między innymi na większą elastyczność i szybsze wprowadzanie niezbędnych zmian.