Atrybut ALT w skrócie określany jako ALT to znacznik w języku HTML stanowiący alternatywny opis obrazków. Dzięki niemu można opisać zawartość plików graficznych, co jest ważne z perspektywy pozycjonowania, ponieważ informuje wyszukiwarki o przedmiocie obrazu. Celem atrybutu ALT jest opisywanie zawartości obrazka bez przeładowania słowami kluczowymi. Atrybut powinien być unikalny dla każdego obrazka i jak najlepiej odpowiadać na zapytania użytkowników wpisywane do wyszukiwarki. Jako tekst alternatywny stanowi również pewną informację dla odbiorców danej strony internetowej w przypadku, gdy obraz nie zostanie załadowany i nie może się wyświetlić.