API (Application Programming Interface) – interfejs programowania aplikacji, czyli określony zestaw reguł, dzięki którym programy komputerowe mogą między sobą udostępniać dane – porozumiewać się ze sobą. Dzięki API możliwe jest korzystanie z funkcjonalności innych aplikacji w naszej aplikacji.

API dostarcza specyfikacje podprogramów, struktur danych protokołów komunikacyjnych i klas obiektów.