Backlog – to lista wszystkich funkcjonalności i wymagań pożądanych w produkcie (Product Backlog) lub lista rzeczy do zrobienia na danym etapie prac nad produktem (Sprint Backlog).