Case study (studium przypadku) – szczegółowy opis działań podjętych na danej witrynie oraz ich efektów, mierzonych przez określony czas. Studium przypadku ma za zadanie pokazać, jak poszczególne metody pozycjonowania wpływają na notowania strony w sieci, jest też swego rodzaju dowodem na skuteczność danej agencji. Starannie przygotowane case study informuje o sytuacji sprzed rozpoczęcia działań, a więc ukazuje m.in. ruch na stronie, pozycje na słowa i frazy oraz konwersję. Następnie zawiera ono opis strategii i wykonanych zabiegów, a później ukazuje rozwój wydarzeń aż do efektu końcowego. W zdecydowanej większości takie wyniki są prezentowane „anonimowo”, tzn. nie pokazuje się, której dokładnie strony dotyczą, a jedynie zamieszcza podstawowe informacje nt. branży. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi case study.