CLV (Customer Lifetime Value) – to pomiar wartości klienta, czyli suma przychodów, jakie może wygenerować dla firmy klient przez cały okres trwania współpracy.

CLV można obliczyć za pomocą prostego wzoru:

CLV = roczny przychód, jaki generuje klient x średnia liczba lat pozostawania klientem – koszty pozyskania klienta