CRO (Conversion Rate Optimization) jest to zbiór działań prowadzących do zwiększenia wskaźnika konwersji, czyli udziału osób, które stają się klientami firmy, w całej grupie odwiedzających. W szerszym rozumieniu nie musi to oznaczać od razu złożenia przez nie zamówienia, ale podjęcia jakiejś określonej akcji, której od nich oczekujemy, np. wypełnienia ankiety, zapisania się do subskrypcji witryny lub innych podobnych działań. Do tego celu często wykorzystuje się strony typu one-page, a więc takie, które nie mają żadnych podstron. Ważne jest, by były one jak najbardziej jasne i czytelne oraz zawierały skuteczny CTA – call to action.