Double opt-in to typ subskrypcji e-mailowych, który jest używany, aby podwójnie potwierdzić dodanie użytkownika do listy mailingowej. Gwarantuje to, że na listę zapisują się osoby, które faktycznie chcą z niej skorzystać.

Proces potwierdzenia składa się z dwóch etapów:

Etap I

Użytkownik podaje swój adres mailowy w formularzu, a następnie potwierdza swoją decyzję, klikając przykładowo przycisk dołącz do listy mailingowej.

Etap II

Następnie użytkownik dostaje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość, w którym musi zwykle kliknąć kolejny link, dzięki któremu potwierdzi dołączenie do listy.

Dlaczego powinno korzystać się z double opt-in?

Dzięki korzystaniu z tego rozwiązania można zbudować bardziej jakościową listę mailingową, jako że każdy przypadek zapisania się na listę jest dwukrotnie potwierdzony. Bez podwójnego potwierdzenia na liście mogą znaleźć się błędne adresy mailowe, gdyż istnieje ryzyko, że użytkownicy podczas wypełniania formularza wpiszą błędny adres.

W niektórych przypadkach konkurencja może stosować złośliwe taktyki, polegające na wypełnieniu danej listy mailingowej spamerskimi kontami e-mail. Prowadzi to do sztucznego obciążenia listy.

Subskrypcja typu double opt-in pozwala też na nawiązanie komunikacji z członkami listy. Statystyki pokazują, że odsetek osób wypisujących się z listy typu double opt-in jest niższy o 7 punktów procentowych niż w przypadku subskrypcji typu single opt-in.