DR (Domain Rating) – jest to autorski parametr programu Ahrefs opisujący jakość podlinkowania domeny. Przy obliczaniu wartości DR branych jest pod uwagę kilka parametrów, między innymi:

    • liczbę unikalnych domen linkujących do naszej strony
    • liczbę domen, do których linkują wspomniane wyżej domeny

Wartość DR mierzona jest w skali od 0 do 100 (gdzie 0 to słaby wynik, a 100 bardzo dobry). Przy ustalaniu wartości nie są brane pod uwagę żadne czynniki onsite.

DR (Domain Rating)