E-Commerce to pojęcie pochodzące z języka angielskiego, które oznacza e-handel, czyli handel elektroniczny. Polega na zawieraniu transakcji związanych z działalnością gospodarczą, które są realizowane za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych i telekomunikacyjnych.

Najbardziej spopularyzowaną formę E-Commerce stanowią sklepy internetowe, dzięki którym możliwe jest obniżenie kosztów prowadzenia działalności ze względu na brak konieczności wynajmu lub kupna lokalu służącego za punkt sprzedaży. Działania związane z handlem elektronicznym obejmują nie tylko samą wymianę towarów i usług, ale również akcje promocyjne oraz marketingowe (sprawdź naszą ofertę pozycjonowania sklepów internetowych – KLIKNIJ). Są to wszystkie czynności związane z bezpośrednim zawieraniem transakcji handlowych, jak i prowadzące do nich, z wykorzystaniem środków teleinformatycznych.

Dynamiczny rozwój Internetu, który początkowo służył wyłącznie do komunikacji, pozwolił na dokonanie pierwszych zakupów online już w 1979 roku. Znaczenie sklepów internetowych gwałtownie wzrosło, gdy w 1992 roku w Stanach Zjednoczonych został zlikwidowany zakaz korzystania z Internetu w celach komercyjnych. E-Commerce zyskało na znaczeniu około 2000 roku. Obecnie wiele sklepów prowadzi swoją działalność wyłącznie za pomocą Internetu, ale sklepy internetowe posiadają również marki dysponujące stacjonarnymi punktami sprzedaży.