Frame (ramka) jest to znacznik występujący w języku HTML, stosowany w dawnych czasach, dziś należący do rzadkości. Jak sama nazwa wskazuje, pozwalał on dzielić stronę na „ramki”. Zazwyczaj w jednej z nich, mieszczącej się z boku strony, wyświetlano menu, w przeciwnej np. dane kontaktowe, a pośrodku otwierała się treść, do której prowadziły odnośniki. W późniejszym okresie strony oparte na ramkach zastąpiono tabelami, następnie wprowadzono sekcje, mieszczące się między znacznikami <div> </div>, a dziś – w epoce HTML5 – mamy do czynienia z osobnymi nazwami sekcji, takimi jak: header, aside, main oraz footer.