Framework (platforma programistyczna) – jest to szkielet do budowy aplikacji, który dostarcza niezbędne biblioteki i komponenty oraz definiuje strukturę i działanie danej aplikacji.

Dzięki frameworkom tworzenie aplikacji staje się bardziej efektywne (mniej kodu do napisania), a sam kod jest wyższej jakości. Za wadę można uznać ich złożoność, przez co opanowanie ich działania nie jest łatwe.