Plik .htaccess jest domyślnym plikiem konfiguracyjnym serwera Apache. Pozwala na zmianę konfiguracji parametrów dla danego katalogu, co jest jednoznaczne z możliwością dokonania zmian w funkcjonowaniu strony. Najczęściej plik .htaccess jest lokowany w głównym katalogu, ale może zostać umieszczony w dowolnym z istniejących katalogów. Plik .htaccess służy jako praktyczne narzędzie do przekierowań, zmian sposobu dostępu do strony i tworzenia komunikatów błędów.

Reguły zapisu w pliku .htaccess

 • każdą linię zapisu komentarza należy poprzedzić znakiem #,
 • na końcu każdej linii zapisu (każdego wiersza) należy nacisnąć klawisz Enter,
 • ostatnia linia pliku powinna pozostać pusta.

Funkcje pliku .htaccess

 • definiowanie strony startowej przy pomocy tzw. plików startowych,
 • monitoring dostępu do zasobów przez określenie zasad dostępu do danego katalogu,
 • zabezpieczanie dostępu do strony www (katalogu strony) przy pomocy hasła dostępu,
 • definiowanie odpowiedzi na wystąpienie błędu w trakcie przywoływania strony internetowej, którą zarządzasz,
 • definiowanie MimeType,
 • blokowanie użytkowników sprawiających problemy na podstawie adresu IP/hostu,
 • przekierowanie 301, czyli przekierowanie użytkownika z danego adresu URL na inny adres,
 • konfigurowanie interpretera skryptów,
 • przekierowanie domeny na wybrany podkatalog,
 • przepisywanie adresów stron WWW, czyli zamiana skomplikowanych adresów URL na adresy łatwe do zapamiętania i przyjazne wyszukiwarkom (SEO).