Konwersja jest pojęciem wykorzystywanym w różnych dziedzinach i ogólnie oznacza „przekształcanie postaci czegoś” – według słownika języka polskiego PWN. W kontekście marketingu internetowego konwersja odnosi się do celów osiąganych przy pomocy stron internetowych. Konwersja strony internetowej jest postrzegana jako wykonanie przez potencjalnego klienta określonej czynności na stronie internetowej, która jest pożądana z punktu widzenia właściciela strony. Mówiąc dokładniej – konwersja to oczekiwane działania ze strony odbiorcy strony, które stanowią reakcję na akcje promujące stronę poprzez jej pozycjonowanie (SEO) lub konkretne kampanie reklamowe prowadzone w Internecie.

Przykładowe cele konwersji

  • dokonanie zakupu,
  • jak najdłuższe pozostanie na stronie internetowej,
  • zarejestrowanie konta klienta,
  • pozostawienie danych kontaktowych,
  • zapisanie się do newslettera,
  • wypełnienie formularza,
  • kliknięcie w baner reklamowy na stronie,
  • ściągnięcie pliku,
  • obejrzenie filmu udostępnionego na stronie.

Cel konwersji danej strony powinien być jasno określony. Może nawet wyrażać się w wyraźnie podanych kwotach – konwersją może być np. dokonanie zakupu na kwotę przekraczającą 300 zł.

Wskaźnik konwersji stanowi informację o efektywności strony internetowej czy też sklepu internetowego. Informuje, jaki procent odbiorców zrealizował cel konwersji, czyli wykonał działania oczekiwane przez właściciela strony.

Wzór wskaźnika konwersji

Wskaźnik konwersji = (ilość wykonywanych czynności, które są pożądane na stronie www / ilość unikalnych odwiedzin na stronie) x 100%