KPI to kluczowe wskaźniki efektywności, które mierzą realizację założonych celów. Używane są w wielu różnych dziedzinach, również do mierzenia skuteczności działań marketingowych. Punktem wyjścia podczas wyboru odpowiednich KPI jest określenie celu strategicznego, na który może składać się parę celów operacyjnych. Każdy wybrany cel operacyjny powinien posiadać odpowiednią wartość, którą określi KPI. Każdy kluczowy wskaźnik efektywności powinien mieć przypisaną wartość liczbową, która pozwoli określić stan realizacji celu. Odpowiedni KPI powinien być również osadzony o określonym przedziale czasowym.

Kluczowe wskaźniki efektywności pozwalają zredukować dużą ilość informacji do małej liczby kluczowych danych, które ukazują miarodajne wyniki odzwierciedlające realizację celu. KPI są charakterystyczne dla każdej firmy, dlatego też będą się różnić w zależności od branży, wielkości, specyficznych cech czy wyznaczonej strategii rozwoju.

Dobrze dobrane KPI pozwala na:

  • ukierunkowanie zasobów na działania, które są istotne pod kątem realizacji zakładanej strategii,
  • nadawanie odpowiednich priorytetów działaniom,
  • szybie podejmowanie decyzji na podstawie wyselekcjonowanych najważniejszych informacji.