Nagłówki H to nagłówki, a jeszcze dokładniej znaczniki nagłówków występujących w treści stron. Litera H pochodzi od angielskiego określenia nagłówka – header. Są to tytuły i podtytuły i śródtytuły oznaczane od h1 do h6, ponieważ w języku HTML jest możliwe utworzenie sześciu różnych poziomów nagłówków.

Znacznik h1 oznacza nagłówek pierwszego poziomu, czyli najważniejszy nagłówek. Elementy oznaczone tagiem h2 są mniej ważne, h3 jeszcze mniej i tak ich ważność traci na znaczeniu aż do h6. Oznaczenia nagłówków ich właściwe wykorzystanie są istotne z punktu widzenia SEO, czyli pozycjonowania stron. Znacznik h1 powinien określać główną zawartość strony i najważniejszy nagłówek powinien być napisany czcionką większą niż pozostałe nagłówki. Dla skutecznego pozycjonowania ma największe znaczenie. Nagłówki są również użyteczne dla odbiorców stron, ponieważ porządkują treść i zwracają uwagę, co jest głównym tematem. Nie istnieje konieczność używania wszystkich tagów h1 – h6, ale z drugiej strony mogą się one powtórzyć.