On-Site SEO: obejmuje wszystkie działania SEO, które odbywają się na stronie internetowej. Oprócz publikowania treści wysokiej jakości, do działań on-site można zaliczyć również optymalizację kodu HTML (np. tagi tytułowe, metatagi), architekturę informacji, nawigację na stronie i strukturę URL.