PPL (Pay Per Lead) to wskaźnik, który mierzy koszt wygenerowania leadu z perspektywy reklamodawcy.

Przykładowo, jeżeli reklamodawca płaci 500 zł i uzyskuje 1 000 leadów, to wtedy jego PPL wynosi 0,50 zł (500/1000). Pod pojęciem leady może kryć się odwiedzenie strony, zakup produktu czy zapisanie się na listę mailingową – wszystko zależy od celu reklamy. Leady, które generują więcej dochodów, zwykle mają większe PPL.

Reklamodawcy często monitorują PPL, aby mierzyć skuteczność konkretnych reklam. Poprzez porównywanie średnich dochodów w przeliczeniu na lead, reklamodawca może ocenić, czy owe reklamy przynoszą większe, czy mniejsze zyski.

Dla przykładu, jeżeli średni zysk z wygenerowania leadu wynosi 0,80 zł, a koszt jego uzyskania wynosi 0,50 zł, to wtedy ogólny zysk za reklamę wynosi 0,30 zł za pozyskany lead. Jeżeli jednak średni zwrot za pozyskany lead po jakimś czasie stanie się mniejszy niż 0,50 zł, to reklama będzie musiała być zmodyfikowana, jako że przestanie przynosić zyski.