Profil linków stanowi zbiór aktywnych linków prowadzących do strony internetowej. Określone parametry składają się na profil linków.

Lista parametrów decydujących o profilu linków

 • ilość i jakość linków prowadzących do serwisu,
 • stosunek ilości linków „dofollow” do „nofollow”,
 • rodzaje linków: tekstowe i graficzne oraz ich procentowy stosunek do siebie,
 • procentowa zawartość fraz kluczowych znajdujących się w kotwicach linków,
 • źródła linków:
 • katalogi stron,
  – serwisy społecznościowe,
  – blogi,
  – serwisy informacyjne,
  – fora dyskusyjne.

Mówiąc o profilu linków, często mówi się o naturalnym profilu linków. Profil naturalny składa się z linków o zróżnicowanych parametrach. Powinna zostać uwzględniona jak największa ilość parametrów w odpowiednich proporcjach, co oznacza, że żaden parametr nie powinien się wyraźnie wyróżniać. Linki powinny prowadzić na stronę główną, do każdej podstrony, a także do kategorii i podkategorii. Ważne jest występowanie zarówno linków tekstowych, jak i graficznych.