Przekierowanie 301 (Redirect 301) to sposób przekierowania użytkownika z adresu strony internetowej na inny adres. Nowy adres URL może znajdować się na tym samym serwerze, lecz o innej lokalizacji lub może być umieszczony na serwerze zewnętrznym. Kod 301 oznacza „Moved Permamently”, co oznacza jego trwałe przeniesienie. Zastosowanie przekierowania 301 zaleca się w przypadku posiadania kilku domen, pod którymi kryje się ta sama strona internetowa. Przekierowanie wskazuje, która z domen stanowi adres główny i pozostałe domeny są kierowane właśnie pod ten adres. Jest to użyteczne narzędzie z perspektywy pozycjonowania stron w wyszukiwarkach.

Przykład kodu przekierowania 301 w pliku .htaccess

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} staryadres.pl [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.nowyadres.pl/ [R=301,L]