ROAS (Return On Advertising Spend) – jest to zwrot nakładów na reklamę. Pozwala określić opłacalność prowadzonych działań reklamowych. ROAS oblicza się według wzoru:

ROAS = przychód (całkowity dochód z reklamy) / koszt (wydatki na reklamy)

Czasem wyrażany jest w procentach:

ROAS = przychód (całkowity dochód z reklamy) / koszt (wydatki na reklamy) * 100