ROI (Return On Investment) to wskaźnik zwrotu z inwestycji, który pozwala oszacować stosunek zysków do poniesionych przez podmiot gospodarczy kosztów inwestycji. Zwrot z inwestycji obrazuje rentowność i efektywność działań prowadzonych przez firmę. W środowisku marketingu internetowego, ROI to stosunek zysków do kosztów reklamy. Przy jego pomocy można określić opłacalność korzystania z reklam np. Google AdWords/Ads.

Wzór obliczania wskaźnika ROI

ROI = Zn/K

Zn –zysk netto,
K – kapitał czyli zainwestowane środki finansowe.