Scrum – to metoda działania, w ramach której można efektywnie tworzyć nowe produkty. Najczęściej stosowana jest w branży IT.

Scrum to nic innego jest zestaw prostych reguł pracy, dzięki którym można szybko otrzymać informację, co dzieje się z produktem oraz na jakim etapie procesu tworzenia jest zespół.

Zespół pracuje nad produktem w mały przedziałach czasowych zwanych Sprintami, które trwają zwykle od 1 do maksymalnie 4 tygodni.  Na początku pracy zbierana jest lista wszystkich cech i funkcjonalności, jakie powinien posiadać produkt (tzw. Product Backlog). Następnym krokiem jest planowanie przebiegu (Sprint Planning), gdzie zadaniom nadawane są priorytety oraz szacowany jest czas realizacji celów.