Strategia marketingowa to ogólny plan danej firmy dotyczący tego, jak dotrzeć do odpowiednich ludzi/firm i uczynić z nich swoich klientów. Strategia marketingowa zwykle zawiera tzw. propozycję wartości dla klienta (value proposition), kluczowy przekaz marketingowy, czy informacje na temat docelowego klienta.

Kluczowym czynnikiem jest określenie propozycji wartości dla klienta. To wokół niej tworzona jest przykładowo kampania marketingowa w mediach społecznościowych.

Określenie takiej wartości umożliwia także mierzenie tego, jak skutecznie wybrane formy reklamy komunikują ową wartość. Aby usprawnić proces tworzenia strategii marketingowej, często przeprowadza się także badanie rynku, które pomaga zidentyfikować grupę docelową.

Po opracowaniu strategii marketingowej wyznacza się także plan marketingowy. Może to być mocno sprecyzowany cel jak zwiększenie zysków czy też mniej namacalny jak zyskanie zaufania wśród dostawców z danej branży.