Targetowanie geograficzne to praktyka, która polega na nakierowywaniu odpowiednich reklam do wybranych osób w zależności od ich geograficznej lokacji.

Targetowanie geograficzne jest często konieczne z punktu widzenia reklamy w Internecie. Tradycyjne formy reklamy jak banery reklamowe czy ulotki docelowo trafiają do grupy odbiorców na określonym terenie, czego nie można już jednak powiedzieć o reklamie w Internecie.

Przykładowo pizzeria może mieć ograniczony rejon, w którym wysyła pizzę do klienta (wyrażony zwykle w kilometrach od siedziby lokalu). Uwzględniając to, reklama internetowa owej pizzerii będzie docierać jedynie do osób z danej lokacji geograficznej.

Geotargeting może być zastosowany w skali kraju, województwa, miasta czy nawet kodu pocztowego.