Webinar to połączenie angielskich słów „web” (sieć) i „seminar” (seminarium). Oznacza rodzaj seminarium czy też prezentacji odbywającej się za pośrednictwem sieci internetowej. Przedstawienie tematu odbywa się dzięki technologii webcast umożliwiającej transmisję na żywo i interakcję z odbiorcami.

Webinary gwarantują możliwość prowadzenia prezentacji i komunikowania się pomiędzy osobami przebywającymi w dowolnych miejscach na świecie. Odległość nie ma żadnego znaczenia. Internetowe seminaria są prowadzone w celach informacyjnych i szkoleniowych, a także pośrednio w celach marketingowych. To doskonałe narzędzie, aby ugruntować pozycję specjalisty w danej dziedzinie. Sprawdza się w budowaniu wizerunku marki.

Podczas webinaru osoba prowadząca może po prostu mówić to, co ma do przekazania, ale też posługiwać się prezentacjami multimedialnymi dla wzbogacenia treści. Słuchacze mają możliwość zadawania pytań głosowo lub za pośrednictwem czatu.